Kommunikation kan vara svårt ibland. Du har en bra produkt och tycker att du har ett starkt budskap, men ändå är det ingen som lyssnar. Det kan då vara dags att göra helt om och försöka nå ut till publiken på ett nytt sätt, med en ny röst tillsammans med någon som är specialist på att göra produkter synliga och få budskap hörda. Det kanske är dags att testa en ny accent?